Tancar
Avanç del Nou Pla Director urbanístic del Centre Direccional 2018

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, va aprovar el DOCUMENT D'OBJECTIUS I PROPÒSITS, I AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS el 27 de juny. Aquest acord es va publicar el 10 de juliol de 2018 al Tauler d'Anuncis de la Generalitat (DOGC).

Documents disponibles:

Memòria
Document estratègic(DIE)
Documentació gràfica. Informació
Documentació gráfica. Proposta
Procés de Participació

 PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació del sector Parc de l´Alba delimitat pel Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional.  Aprovat març 2015PROJECTE D'OBRES BÀSIQUES

Projecte d´obres bàsiques d´urbanització del sector Parc de l´Alba de Cerdanyola del Vallès. Aprovat: Novembre 2014Projecte d'urbanització dels eixos B, 3b i C

Projecte d´urbanització dels eixos B, 3b i C, a l´entorn de les parcel·les PC2 04 al sector del Parc de l´Alba del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Licitat: Setembre 2015 En obres.Projecte Montserrat 2

Projecte de restauració ambiental de l´àntic abocador "Montserrat 2" a l´àmbit del sector Parc de l´Alba del Centre Direcional de Cerdanyola del Vallès.
Aprovat: Definitiu Juny 2015Projecte pantalla Elena

Projecte d'urbanización del camí de servei del dipòsit controlat "ELENA", i elements de protecció de l'urbanització del Parc de l´Alba Juliol 2015