Tancar
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC
Àcces als documents del PDU 2020

El Parc de l'Alba és un parc públic de 408 hectàrees – un consorci entre el govern català i l’ajuntament de  Cerdanyola – amb 3 zones per a 3 missions:
 
  • Acollir empreses innovadores al voltant del sincrotró ALBA, en la zona empresarial coneguda com a Barcelona Synchrotron Park (1,39 milions de m2 de sostre)
  • Crear un nou barri residencial (5.377 habitatges, el 47 % dels quals de protecció oficial)
  • Protegir la biodiversitat a les zones verdes, la meitat el 41% de les 408 hectàrees
 
L’objectiu del Pla Director Urbanístic (PDU) del Parc aprovat el 22 de desembre de 2020 és oferir un nou marc normatiu modern, especialment adaptat a la ubicació d’empreses innovadores i centres de recerca a tocar del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, al ben mig del territori del Vallès, i a la creació d’un nou espai de ciutat cohesionat amb l’existent: un parc per viure i treballar. Tot això, recuperant, preservant i potenciant alhora els espais naturals de dins del seu àmbit, amb una aposta per la sostenibilitat: grans zones verdes, connectors biològics, recuperació de sòls i millora de la mobilitat.