Tancar
CONVOCATÒRIA CONCURS D'OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ DE 3 PLACES VACANTS

Convocatòria concurs-oposició per a la selecció de tres places vacants, mitjançant una convocatòria pública de contractació laboral fixa, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2023.

  •  Data de publicació de l'anunci: 11/04/2024
  • Termini de presentació: 10/05/2024 Ompli el formulari a través d'aquest enllaç per enviar la sol·licitud
Convocatòria de concurs de mèrits adreçada al personal dels ens consorciats.

Convocatòria d’un concurs de mèrits adreçat al personal dels ens consorciats, Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, per proveir la plaça de Responsable del control econòmic i financer del Consorci, mitjançant contracte laboral indefinit.Convocatòria ordinària per a la cobertura de 3 places vacants

Convocatòria ordinària per concurs de mèrits, per ocupar tres places vacants en base a la Disposició Addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre.
 
 

Llista definitiva d'admesos i exclosos - data de publicació 05/07/2023


 Convocatòria extraordinària de concurs de mèrits

Convocatòria extraordinària de concurs de mèrits, vinculada al procés d’estabilització laboral, convocat amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat a l’Administració Pública, de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, amb mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública.

Llista provisional d'admesos i exclosos - data de publicació 19/05/2023

Llista definitiva d'admesos i exclosos - data de publicació 28/08/2023

Resolució tribunal de selecció - data de publicació 18/09/2023

Resolució definitiva tribunal de selecció - data de publicació 11/10/2023

 Convocatòria extraordinària de concurs-oposició

Convocatòria extraordinària de concurs-oposició, vinculada al procés d’estabilització laboral, convocat amb l'objectiu de reduir la taxa de temporalitat, en el conjunt de les administracions públiques. Tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
 FORMULARI CONVOCATÒRIA CONCURS D'OPOSICIÓ

Ompli els següents camps amb la informació i documentació corresponent per tal que rebem la vostra sol·licitud.
Nom
Cognoms
Adreça de correu electrònic
DNI/NIE
Denominació de la plaça / lloc de treball
Documentació complementària a la sol·licitud
Formulari/Instància normalitzada de la sol·licitud
Fotocopia del DNI, NIE o passaport en vigor
Fotocopia o certificat de la titulació requerida
Certificat de llengua catalana
Certificat de llengua castellana
Mèrits avaluables

Els mèrits avaluables en la fase de concurs que s'han indicat en aquestes bases

- Experiència professional
- Formació complementària
Comprovant de la transferència realitzada en concepte de taxa
He llegit i accepto la Politica de Privacitat
AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'incorporaran al fitxer Participació ciutadana, el responsable del qual és el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb la finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional i en prendre part en els processos de participació ciutadana relacionats, i per tal d'enviar-li informació sobre les actuacions, i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent.
El Consorci es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat, sens perjudici de la tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat de les aportacions presentades per tal de que siguin tingudes en consideració. En la web del Departament i en el mateix anunci d'informació pública es dona informació sobre el tractament de les dades que efectuarà el Departament.
També podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a la següent adreça: consorci@parcdelalba.cat.