Tancar
Convocatòria ordinària per a la cobertura de 3 places vacants

Convocatòria ordinària per concurs de mèrits, per ocupar tres places vacants en base a la Disposició Addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre.
 Convocatòria extraordinària de concurs de mèrits

Convocatòria extraordinària de concurs de mèrits, vinculada al procés d’estabilització laboral, convocat amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat a l’Administració Pública, de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, amb mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública.
 Convocatòria extraordinària de concurs-oposició

Convocatòria extraordinària de concurs-oposició, vinculada al procés d’estabilització laboral, convocat amb l'objectiu de reduir la taxa de temporalitat, en el conjunt de les administracions públiques. Tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.