Tancar
Any 2023
Any 2022
Any 2021
Any 2020
Any 2019
2018 - 2014
Patrimoni
13/07/2023 Liquidació 2n. Trimestre Descàrrega
09/05/2023 Liquidació 1r. trimestre Descàrrega
27/07/2023 Modificació 1 del pressupost Descàrrega
13/04/2023 Pressupost aprovat Descàrrega
26/07/2023 comptes anuals 2022 Descàrrega
13/04/2023 Liquidació 4t. Trimestre Descàrrega
19/10/2022 Liquidació 3r trimestre Descàrrega
07/07/2022 Liquidació 2n trimestre Descàrrega
03/05/2022 Liquidació 1r trimestre Descàrrega
19/01/2022 Pressupost Descàrrega
19/01/2022 Certificat pressupost general Descàrrega
05/07/2022 Comptes anuals 2021 Descàrrega
07/02/2022 Liquidació 4t trimestre Descàrrega
14/10/2021 Liquidació 3r Trimestre Descàrrega
21/07/2021 Liquidació 2n trimestre Descàrrega
25/05/2021 Liquidació 1r trimestre Descàrrega
26/04/2021 Pressupost Mod. 2 Descàrrega
26/04/2021 Pressupost Mod. 1 Descàrrega
26/04/2021 Pressupost Descàrrega
23/07/2021 Comptes anuals Descàrrega
14/04/2021 Liquidació 4t Trimestre Descàrrega
19/10/2020 Liquidació 3r Trimestre Descàrrega
14/09/2020 Liquidació 2n Trimestre Descàrrega
14/09/2020 Liquidació 1r Trimestre Descàrrega
08/01/2020 Avantprojecte Pressupost general Descàrrega
08/01/2020 Certificat avantprojecte Descàrrega
25/05/2020 Pressupost Descàrrega
04/08/2020 Comptes anuals Descàrrega
10/03/2020 Liquidació 4t Trimestre Descàrrega
17/10/2019 Liquidació 3r. Trimestre Descàrrega
30/07/2019 Liquidació 2n. Trimestre Descàrrega
16/04/2019 Liquidació 1r. Trimestre Descàrrega
24/01/2019 Certificat avantprojecte Descàrrega
24/01/2019 Avantprojecte Pressupost general Descàrrega
13/06/2019 Comptes anuals: 2018 Descàrrega
29/01/2019 Liquidació 4t. Trimestre: 2018 Descàrrega
18/10/2018 Liquidació 3r. Trimestre: 2018 Descàrrega
06/07/2018 Liquidació 2n. Trimestre: 2018 Descàrrega
09/04/2018 Liquidació 1r. Trimestre: 2018 Descàrrega
06/09/2018 Certificat avantprojecte: 2018 Descàrrega
06/09/2018 Avantprojecte Pressupost general: 2018 Descàrrega
06/09/2018 Comptes anuals 2017 Descàrrega
30/01/2018 Liquidació 4t. Trimestre: 2017 Descàrrega
09/10/2017 Liquidació 3r. Trimestre: 2017 Descàrrega
02/08/2017 Liquidació 2n. Trimestre: 2017 Descàrrega
07/06/2017 Liquidació 1r. Trimestre: 2017 Descàrrega
28/10/2016 Certificat avantprojecte: 2017 Descàrrega
28/10/2016 Avantprojecte Pressupost general: 2017 Descàrrega
19/07/2017 Comptes anuals 2016 Descàrrega
22/04/2021 Certificacions i modificacions 2016 Descàrrega
10/07/2016 Comptes anuals 2015 Descàrrega
10/12/2015 Certificacions i modificacions 2015 Descàrrega
15/01/2015 Comptes anuals 2014 Descàrrega
07/08/2017 Inventari Descàrrega